Information

Denne hjemmeside er mest en demo på hvordan jeg bygger hjemmesider!


Da jeg er folkepensionist påtager jeg kun friville opgaver. Må max. tjene kr. 10.400 pr.år


Kun til private computer hjælp til meget billig betaling.